ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

พืชผัก

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AG221
อ่านกันเถอะ...
พืชผัก 3 หน่วย
(Vegetable Crops)
ศึกษา พืชผักชนิดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมุ่งถึงวิธีการปลูก การบำรุงรักษา และความสำคัญของเศรษฐกิจของพืชแต่ละชนิด(มีการศึกษานอกสถานที่)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ขอบเขตของพืช
บทที่ 2 : ปัจจัยที่จำเป็นในการทำสวนผัก(ต่อ)
บทที่ 2 : ปัจจัยที่จำเป็นในการทำสวนผัก
บทที่ 3 : ผักตระกูลกะหล่ำ-ผักกาด(ต่อ)
บทที่ 3 : ผักตระกูลกะหล่ำ-ผักกาด
บทที่ 4 : ผักตระกูลแดง(ต่อ)
บทที่ 4 : ผักตระกูลแดง
บทที่ 5 : ผักตระกูลถั่ว
บทที่ 6 : ผักตระกูลพริก-มะเขือ
บทที่ 7 : ผักที่สร้างหัวอยู่ใต้ดิน(ต่อ)
บทที่ 7 : ผักที่สร้างหัวอยู่ใต้ดิน
บทที่ 8 : ผักรับประทานสดหรือผักสวนครัว
บทที่ 9 : ข้าวโพดหวานและหน่อไม้ฝรั่ง
บทที่ 10 : ผักเครื่องแกง
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 ที่ 11:48 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: