ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV413
อ่านกันเถอะ...
การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น 3 หน่วย
(Studio Design)
ความ รู้และการออกแบบสติวดิโอต่าง ๆ ได้แก่ ห้องบันทึกเสียง ห้องบันทึกเทป วิทยุ โทรทัศน์ ห้องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องส่งวิทยุโทรทัศน์ สติวดิโอสำหรับภาพยนตร์

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : คุณสมบัติของเสียง
บทที่ 2 : พฤติกรรมของเสียง
บทที่ 3 : การดูดซับเสีง
บทที่ 4 : ชนิดของเสียง
บทที่ 5 : การออกแบบห้องเพื่อลักษณะอุโฆษที่ดี
บทที่ 6 : การรวมเสียงก้องและการสะท้อน
บทที่ 7 : แนวทางในการออกแบบสตูดิโอ
บทที่ 8 : หลักการออกแบบสตูดิโอ
บทที่ 9 : ห้องสตูดิโอโทรทัศน์
บทที่ 10: การผลิตรายการ
บทที่ 11: ไมโครโฟน
บทที่ 12: ไมโครโฟนกับเสียงของมนุษย์
บทที่ 13: ลำโพง
บทที่ 14: สตูดิโอบันทึกเสียง
บทที่ 15: คุณสมบัติเฉพาะทางอุโฆษที่มีผลต่อการออกแบบลักษณะอาคาร
บทที่ 16: การสร้างเสียงประกอบพิเศษ
บรรณานุกรม :Reference

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: