ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนา

with one comment

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI490
อ่านกันเถอะ...
สัมมนา 1 หน่วย
(Seminar)
การสัมมนาในหัวข้อทางชีววิทยา โดยความเห็นชอบของภาควิชา

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ (Introduction)
บทที่ 2 : องค์ประกอบของการสัมนา(ต่อ)
บทที่ 2 : องค์ประกอบของการสัมนา
เอกสารอ้างอิง

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 ที่ 10:17 am

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

Subscribe to comments with RSS.

  1. ขอบคุณคับ

    สัมมนา

    เมษายน 23, 2010 at 6:22 am


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: