ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เคมีเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH103
อ่านกันเถอะ...
เคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Chemistry)
ไม่ เปิดสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาตร์ แนะนำและชี้ให้เห็นทฤษฎีและประโยชน์ของวิชาเคมี โดยมุ่งให้เข้าใจหลักเกณฑ์ทางทฤษฎีในลักษณะทั่วไปและการประยุกต์หลักวิชาทาง เคมีไปใช้ในทางด้านอุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ

บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : การวัด
บทที่ 3 : สสาร
บทที่ 4 : โครงสร้างอะตอมและตารางธาต
บทที่ 5 : โครงสร้างของสารประกอบและการเรียกชื่อทางเคมี
บทที่ 6 : สมการเคมีและพลังงานเคมี
บทที่ 7 : ก๊าซ
บทที่ 8 : ของเหลวและของแข็ง
บทที่ 9 : อากาศ
บทที่ 10 : กรด เบส และเกลือ
บทที่ 11 : โลหะสำคัญและประโยชน์
บทที่ 12 : พลังงานนิวเคลียร์(ต่อ)
บทที่ 12 : พลังงานนิวเคลียร์
บทที่ 13 : สารอินทรีย์
บทที่ 14 : เคมีของสิ่งมีชีวิต(ต่อ)
บทที่ 14 : เคมีของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 15 : ผลิตภัณฑ์ทางเคมีต่าง ๆ
บทที่ 16 : เคมีกับสิ่งแวดล้อม

Advertisements

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 26, 2010 ที่ 11:56 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: