ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปฎิบัติการเคมี 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH114(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฎิบัติการเคมี 2 หน่วย
(Chemistry Laboratory II)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน
บทที่2 : รีดอกซ์ไทเทรซัน
บทที่3 : การสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชันบางชนิด
บทที่4 : เซลล์กัลวานิก
บทที่5 : เซลล์อิเล็กโทรไลต์
บทที่6 : การศึกษาเบื้องต้นทางเคมีอินทรีย์
บทที่7 : เปเปอร์โครมาโตกราฟี
บทที่8 : ไขมันและน้ำมัน สบู่และผงซักฟอก
บทที่9 : น้ำกระด้างและการกำจัดความกระด้างของน้ำ
บทที่10 : การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
บทที่11 : การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของแอนไอออน
บทที่12 : การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของแคตไอออน
บทที่13 : การวิเคราะห์สารตัวอย่าง
แบบทดสอบ
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม : Reference

Advertisements

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 ที่ 3:04 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: