ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH234
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ 2 หน่วย
(Analytical Chemistry Laboratory)
ปฏิบัติการทดลองวิเคราะห์หาปริมาตรด้วยวิธิวิเคราะห์หาปริมาณด้วยวิธีวิเคราะห์โดยน้ำหนัก และปริมาตรวิเคราะห์

บทที่1 : บทนำปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
บทที่2 : การวิเคราะห์หาปริมาณ
บทที่3 : การเตรียมรีเอเจนต์และการคำนวณ
บทที่4 : เครื่องชั่ง
บทที่5 : การวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์โดยตกตะกอนเป็นเงินคลอไรด์
บทที่6 : การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กโดยตกตะกอนเป็นเหล็กไฮดรอกไซด์
บทที่7 : การวิเคราะห์หาปริมาณซัลเฟตโดยตกตะกอนเป็นแบเรียมซัลเฟต
บทที่8 : การวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนโดยวิธีเจลดาห์ล
บทที่9 : การวิเคราะห์หาปริมาณH3PO4 และ H2PO-4ในสารละลายผสม
บทที่10 : การวิเคราะห์หาปริมาณ…..
บทที่11 : การวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์โดยการไทเทรตแบบตกตะกอน
บทที่12 : การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กโดยการไทเทรตกับด่างทับทิม
บทที่14 : การวิเคราะห์หาความกระด้างของน้ำ
บทที่13 : การไทเทรตที่เกี่ยวข้องกับไอโอดีน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: