ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH222(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี 1 หน่วย
(Organic Chemistry Laboratory 1)

บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : เทคนิคการปฏิบัติการทั่วไป
บทที่ 3 : ปฏิกิริยาแทนที่ฯการเตรียม 1-Bromobutane และ….
บทที่ 4 : ปฏิกิริยาขจัดออกฯ :การเตรียม Cyclohexene และ….
ปบทที่ 5 : ฏิกิริยาเพิ่มเข้าฯ: การเตรียม 3-Bromo-3-methylpentane
บทที่ 6 : การควบแน่นแบบอัลดอลฯ: การเตรียม Dibenzal-acetone
บทที่ 7 : ปฏิกิริยาออกซิเดชันฯ : การเตรียม Cyclochexanone
บทที่ 8 : ปฏิกิริยาแทนที่ฯ :การเตรียม o- และ p-Nitrophenol
บทที่ 9 : การทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอะมีน
บทที่ 10 : โครมาโทกราฟี
บทที่ 11 : ไขมันและน้ำมันสบู่และผงซักฟอก
บทที่ 12 : การวิเคราะห์หาธาตุในสารประกอบอินทรีย์
บทที่ 13 : การสังเคราห์แบบหลายขั้นตอน: การเตรียม Sulfanilamide

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: