ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH334(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 หน่วย
(Analytical Chemistry Laboratory II)

บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์2
บทที่ 3 : สารเคมีและการเตรียมสารละลาย
บทที่ 4 : เคมีไฟฟ้า
บทที่ 5 : วิธีโพเทนทิเมตริก
บทที่ 6 : วิธีวัดการนำไฟฟ้า
บทที่ 7 : วิธีวัดปริมาณไฟฟ้าคูลอมบ์
บทที่ 8 : วิธีเลคโตรกราวิเมตริก
บทที่ 9 : โพลาโรกราฟิ
บทที่ 10 : แอมเปอร์โรเมตริกไตเตรชัน
บทที่ 11 : การสกัดด้วยตัวทำละลาย
บทที่ 12 : วิธีโครมาโตรกราฟี
บทที่ 13 : วิธีการแลกเปลี่ยนอิออน
บทที่ 14 : การติเตรตโดยใช้เครื่องมือติเตรตอัตโนมัติ
บทที่ 15 : การใช้โปรแกรม Harvard graphicsสร้างกราฟ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: