ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปฏิบัติการเคมี 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM118(48)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมี 2 3 หน่วย
(CHEMISTRY LABOLATORY II)

บทที่1 โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ (Paper Chromatography)
บทที่2 ดารศึกษาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น (Introduction To Organic Chemistry)
บทที่3 ไขมันและน้ำมัน (Fat and oil)
บทที่4 สบู่และสารซักฟอก (Soapand Detergent)
บทที่5 ปฏิกิริยาออกซิเคชัน-รีดักชัน (Oxidation-Reduction Reaction)
บทที่6 การไทเทรตแกซิเคชัน-รีดัชัน (Oxidation-Reduction Titration)
บทที่7 เซลล์เคมีไฟฟ้า (Electrochemical Cell)
บทที่8 เซลล์อิเล็กโทรไลต์ (Electrolytice Cell)
บทที่9 การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน (Synthesis of Complex Compound)
บทที่10 น้ำกระด้าง (Hard Water)
บทที่11 คุณภาพวิเคราะห์ (Qualitative Analysis)
บทที่12 การวิเคราะห์แอนไอออน (Anion Analysis)
บทที่13 การวิเคราะห์แคตไออน (Cation Analysis)
ภาคผนวก
แบบทดสอบเรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพของแคตไอออนและเอนไอออน
บรรณานุกรม

Advertisements

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 ที่ 4:40 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: