ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เคมีฟิสิกัล 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH243
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล 1 4 หน่วย
(Physical Chemistry I)
ศึกษาสมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และกฎต่าง ๆ ทางอุณหพลศาสตร์

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ก๊าซ
บทที่ 2 : ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของก๊าซ
บทที่ 3 : ของเหลว
บทที่ 4 : ของแข็ง
บทที่ 5 : เคมีเทอร์โมไดนามิกส์
บทที่ 6 : เอนทาลปีและเทอร์โมเคมี
บทที่ 7 : กฏข้อที่สองและข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์
บทที่ 8 : การเกิดได้เองและสภาวะสมดุล
บทที่ 9 : สารละลาย
บทที่10 : กฎวัฏภาคและสมดุลวัฏภาค
ภาคผนวก : Supplement
หนังสืออ้างอิง

Advertisements

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 ที่ 6:02 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: