ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เคมีฟิสิกัล 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH243(51)
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล 1 3 หน่วย
(PHYSYCAL CHEMISTRY 1)
ศึกษา สสาร โดยทั่วไปและสิ่งอื่นๆๆโดยทั่วไป

สารบัญ
บทที่1 ก๊าซ
บทที่2 ทฤษฏีจลน์โมเลกุลของก๊าซ
บทที่3 ของเหลว
บทที่4 ของแข็ง
บทที่5 เคมีเทอร์โมโดนามิกส์
บทที่6 เอนทาลปีและเทอร์โมเคมี
บทที่7 กฏข้อที่สองและข้อที่สามของเทอร์โมโดนามิกส์
บทที่8 การเกิดได้เองและสภาวะสมดุล
บทที่9 สารละลาย
บทที่10 กฏวัฏภาคและสมดุลวัฏภาค
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Advertisements

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 ที่ 6:03 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: