ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เคมีวิเคราะห์ 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH233
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์ 1 3 หน่วย
(Analytical Chemistry I)
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์โดยน้ำหนักและปริมาตรวิเคราะห์บื้องต้น

บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : สมดุลทางเคมี
บทที่ 3 : หน่วยทางเคมี
บทที่ 4 : การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 : การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก
บทที่ 6 : สมดุลของการละลาย
บทที่ 7 : ปริมาตรวิเคราะห์
บทที่ 8: ทฤษฎีของปฏิกิริยา
บทที่ 9 : การไทเทรต กรด-เบส
บทที่ 10 : การไทเทรต กรด-เบสในสารละลายที่ไม่ใช่น้ำ
บทที่ 11 : ทฤษฎีของการไทเทรตแบบตกตะกอน
บทที่ 12 : ทฤษฎีของการไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
บทที่ 13 : ทฤษฎีของปฎิกิริยาออกซิเดชั่น-รีดักชั่น
บทที่ 14 : การไทเทรตของปฎิกิริยารีดอกซ์

Advertisements

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 ที่ 5:47 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: