ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เคมีอินทรีย์ 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH222
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ 1 4 หน่วย
(Organic Chemistry 1)
ศึกษาเกียวกับสารประกอบอะลิฟาติก และ Aromatic ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกลไกปฏิกิริยา

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : สเตอรีโอเคมีและสเตอรีโอไอโซเมอร์
บทที่ 2 : สเปกโทรสโกปี
บทที่ 3 : สารประกอบซัลเฟอร์และสารประกอบฟอสฟอรัส
บทที่ 4 : สารประกอบไนโตรเจน
บทที่ 5 : สารประกอบพอลินิวเคลียร์แอโรแมทิก
บทที่ 6 : สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก
บทที่ 7 : พอลิเมอร์
บทที่ 8 : ชีวโมเลกุล
บทที่ 9 : คาร์แบนไอออน
บทที่10 : สารประกอบคาร์บอนีลไม่อิ่มตัวที่แอลฟากับเบตา
บทที่11 : การสืบค้นกลไกกับปฏิกิริยา
บทที่12 : ปฏิกิริยาประเภทต่างๆ และกลไกปฏิกิริยา
ภาคผนวก1 หมู่ฟังก์ชันนัลต่างๆ
ภาคผนวก2 ตารางธาตุ
ภาคผนวก3 เฉลยคำตอบ
บรรณานุกรม

Advertisements

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 ที่ 5:42 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: