ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การจัดการข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS337
อ่านกันเถอะ...
การจัดการข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล หน่วย
(Information Organization And Retrieval )

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ระบบค้นคืนสารสนเทศ
บทที่ 2 : การวิเคราะห์ข้อความ
บทที่ 3 : การแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยอัตโนมัติ
บทที่ 4 : โครงสร้างแฟ้มข้อมูล
บทที่ 5 : กลวิธีการค้นหาข้อมูล
บทที่ 6 : การประเมินการค้นคืนข้อมูล
บรรณานุกรม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: