ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การจัดการและการบริหารงานวิชาการ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA634
อ่านกันเถอะ...
การจัดการและการบริหารงานวิชาการ 3 หน่วย
(Academic Management and Administration)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
บทที่ 2 : หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
บทที่ 3 : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
บทที่ 4 : การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน
บทที่ 5 : การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บทที่ 6 : การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
บทที่ 7 : การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
บทที่ 8 : การนิเทศภายในสถานศึกษา
บทที่ 9 : การแนะแนวทางการศึกษา
บทที่ 10 : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
บรรณานุกรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: