ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การจัดและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA716
อ่านกันเถอะ...
การจัดและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา หน่วย
(Management and Organization Development in Education)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : สังกัปเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ
บทที่2 : ประเภทและรูปแบบขององค์การ
บทที่3 : วิวัฒนาการแนวคิดในเรื่องการบริหารและการจัดองค์การ
บทที่4 : ทฤษฏีองค์กร
บทที่5 : การพัฒนาองค์การ
บทที่6 : พฤติกรรมบุคคลในองค์การและองค์ประกอบ…..
บทที่6 : พฤติกรรมบุคคลในองค์การและองค์ประกอบ…..(ต่อ)
บทที่7 : การจัดและบริหารองค์การทางการศึกษาของไทย
บรรณานุกรม : Reference

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: