ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การบริหารบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA733
อ่านกันเถอะ...
การบริหารบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วย
(PERSONNEL ADMINISTRATION AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
บทที่ 2 : การบริหารงานบุคคล
บทที่ 3 : กระบวนการบริหารงานบุคคล
บทที่ 4 : ภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร…
บทที่ 5 : มโนทัศน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
บทที่ 6 : มโนทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ครู
บทที่ 6 : มโนทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ครู(ต่อ)
บทที่ 6 :มโนทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ครู(ต่อ)
บทที่ 7 : คน : มวลมนุาย์โลก
บทที่ 8 : ทิศทางและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 9 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
บทที่ 9 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ู(ต่อ)
บทที่10 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่10 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ู(ต่อ)
บทที่10 :การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาครูู(ต่อ)
บทที่11 : การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน
บทที่11 :การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ู(ต่อ)
บทที่12 :แนวคิดหลักธรรมที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่12 :แนวคิดหลักธรรมที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ู(ต่อ)
บรรณานุกรม:Reference

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: