ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT489
อ่านกันเถอะ...
การบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 หน่วย
(Computer Center Management)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่2 : รากฐานและการพัฒนาหน่วยงานสารสนเทศในโครงสร้างองค์กร
บทที่3 : สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่4 : บทบาทหน้าที่ของแผนกสารสนเทศ
บทที่5 : พื้นฐานการบริหารจัดการแผนกสารสนเทศ
บทที่6 : การวางแผนระบบสารสนเทศ
บทที่1 : อิทธิพลที่กระทบต่อการบริหารการจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์
บทที่7 : การออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์
บทที่8 : โครงสร้างองค์กรของแผนกสารสนเทศ
บทที่9 : ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
บทที่10 : การควบคุมคุณภาพ
บทที่11 : การตรวจสอบและประเมินสมรรถนะการทำงาน
บทที่12 : การประมวลผลและการบำรุงรักษา
บทที่13 : การกำหนดงบประมาณ
บทที่14 : การกำหนดมาตรฐาน
ส่วนที่3 : ภาคผนวก ก-จ
ภาคผนวก ก : กรณีศึกษา การพัฒนาระบบสำรองที่นั่งของธุรกิจการบิน
ภาคผนวก ข : กรณีศึกษา อุตสหกรรมการขนส่งสินค้า
ภาคผนวก ค : กรณีศึกษา การแข่งขันด้านคุณภาพของบริษัท Federal Express
ภาคผนวก ง : ความเป็นส่วนตัว และการวัดทางชีวภาพ
ภาคผนวก จ : การกำหนดมาตรฐาน
บรรณานุกรม : Reference

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: