ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การบริหารหลักสูตร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU713(CU613)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารหลักสูตร หน่วย
(CURRICLUM MANAGEMENT)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : การบริหารหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 : การวางแผนงานการบริหารหลักสูตร
บทที่ 4 : การนำหลักสูตรไปใช้
บทที่ 5 : การจัดการงานด้านวิชาการ
บทที่ 6 : การจัดการงานบริการเสริมวิชาการ
บทที่ 7 : การพัฒนาบุคลากรทางการสอน
บทที่ 8 : การนิเทศการใช้หลักสูตรและการสอน
บทที่ 9 : การใช้ทรัพยากรและแหล่งความรู้ในท้องถิ่น
บทที่ 10 : การพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการ
บทที่ 11 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารหลักสูตร
บทที่ 12 : หลักสูตรระยะสั้น
บรรณานุกรม : Reference

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: