ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การประเมินหลักสูตร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU714(CU614)
อ่านกันเถอะ...
การประเมินหลักสูตร หน่วย
(Curriculum Evaluation )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ประวัติและพัฒนาการของการประเมิน
บทที่ 2 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
บทที่ 3 : การประเมินก่อนนำหลักสูตรไปใช้
บทที่ 4 : การประเมินระหว่างดำเนินการใช้หลักสูตร
บทที่ 5 : การประเมินหลังการใช้หลักสูตร
บทที่ 6 : รูปแบบการประเมินหลักสูตร
บทที่ 7 : ขั้นตอนในการประเมินหลักสูตร
บทที่ 8 : การเขียนโครงการประเมินหลักสูตร
บทที่ 9 :การใช้ผลการประเมินและจรรยาบรรณ…

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: