ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การอ่านหนังสือพิมพ์จีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN334
อ่านกันเถอะ...
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 3 หน่วย
(Reading Chainese Newspaper)
ฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจจากบท ความและเรื่องราวจากหนังสือพิมพ์

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน
บทที่ 2 : ข่าวประเทศจีน
บทที่ 3 : ข่าวจีนแผ่นดินใหญ่กับจีนไต้หวัน
บทที่ 4 : ข่าวระหว่างประเทศ
บทที่ 5 : ข่าวสังคมไทย
บทที่ 6 : ข่าวการเมืองไทย
บทที่ 7 : ข่าวเศรษฐกิจ
บทที่ 8 : โฆษณาหน้าหนังสือพิมพ์
บทที่ 9 : ข่าวสังคมจีน
บทที่ 10 : วิเคราะห์ข่าว
บทที่ 11 : ข่าวกิจกรรมวัฒนธรรม
บทที่ 12 : ข่าวการแข่งกีฬา
บทที่ 13 : วรรณกรรมและข่าวบันเทิง
บรรณานุกรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: