ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การแปล 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN351
อ่านกันเถอะ...
การแปล 1 3 หน่วย
(Translation 1 (Chainese/Thai))
ฝึกการแปลภาษาไทยเป็นจีน และภาษาจีนเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

ตอนที่1 : ทฤษฎีการแปล
ตอนที่2 : เปรียบเทียบการเรียงลำดับคำในภาษาจีนกับภาษาไทย
ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลข่าว
ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลสาส์น
ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลโฆษณา
ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลประกาศและสัญญา
ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลบทความธุรกิจและเศรษฐกิจ
ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลเรื่องวัฒนธรรม
ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลวรรณกรรม
ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลสารคดี
ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลเรื่องสั้น
ตอนที่4: ข่าวและการทูต
ตอนที่4 : ข่าวและโฆษณา
ตอนที่4 : ธุรกิจและเศรษฐกิจ
ตอนที่4 : ประกาศและสัญญา
ตอนที่4: ขนบธรรมเนียมประเพณีและวรรณกรรม
ตอนที่4: เรื่องสั้น
ตอนที4 : พาดหัวข่าวและข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์
บรรณานุกรม
แผนผังบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาค4 : บทที่3 จดหมายธุรกิจ…(ต่อ2)

Advertisements

Written by SoClaimon

มีนาคม 15, 2010 ที่ 8:52 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: