ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

จริยธรรมภาวะผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU734(CU634)
อ่านกันเถอะ...
จริยธรรมภาวะผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร หน่วย
(Ethics and Leadership in Currculum Devlopment Community Development )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : จริยธรรม ค่านิยม และคำที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 : จริยธรรมในหลักสูตร
บทที่ 3 : จริยธรรมกับบุคคลากร
บทที่ 4 : กระบวนการพัฒนาจริยธรรม
บทที่ 5 : วิธีการปลูกฝังจริยธรรม
บทที่ 6 : ภาวะผู้นำ
บทที่ 7 : บทบาท ลักษณะ และประเภทของผู้นำ…
บทที่ 8 : ทักษะสำคัญสำหรับผู้นำการพัฒนาตนเองสู่
บทที่ 9 : การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำ
บทที่ 10 : ความเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร
บรรณานุกรม :Reference
ภาคผนวก ก : เอกสารอ่านประกอบ :Supplement
ภาคผนวก ข : คำคมสอนใจ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: