ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ชีวเคมีเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM351(46)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Basic Chemistry)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : บทนำ
บทที่2 : ชีวิตและเซลล์
บทที่3 : น้ำ
บทที่4 : กรด เบส เกลือ และบัฟเฟอร์
บทที่5 : คาร์โบไฮเดรท
บทที่6 : ลิปิด
บทที่7 : กรดนิวคลิอิค
บทที่8 : กรดอมิโน
บทที่9 : โปรตีน
บทที่10 : ไวตามินและเกลือแร่
ภาคผนวก

Written by SoClaimon

มีนาคม 15, 2010 ที่ 8:16 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: