ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ภาษาจีนพื้นฐาน 3 เรื่องการสนทนาภาษาจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN201(S)(48)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 เรื่อง การสนทนาภาษาจีน 3 หน่วย
(A Course in Chinese Convasation)

การทักทาย
การแนะนำ
การถามทาง
การนั่งรถ
การไปเยี่ยมเพื่อน
การไปรับประทานอาหาร
การโทรศัพท์
การซื้อของ
กาลเวลา
ดินฟ้าอากาศ
การท่องเที่ยว
การขอบคุณและการอวยพร
การขอโทษและการขอร้อง
การชมเชยและการเห็นด้วย
การตอบรับและการปฏิเสธ
การไปหาหมอ
ภาคผนวก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: