ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หลักภาษาจีนสมัยปัจจุบัน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN313(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักภาษาจีนสมัยปัจจุบัน 3 หน่วย
(MONDERN CHINESE STRUCTURE)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : หลักภาษาและหน่วยคำต่างๆ ในภาษาจีน
บทที่2 : การจำแนกชนิดของคำ
บทที่3 : ส่วนประกอบของประโยค
บทที่4 : รูปประโยค
ภาคผนวก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: