ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU730(CU630)
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หน่วย
(Curriculum for Human Resource and Community Development )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
คำอธิบายรายวิชา
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 3 : การพัฒนาชุมชน
บทที่ 4 : ทฤษฎีใหม่ : แนวทางพระราชดำริการพึ่งตนเอง
บทที่ 5 : โครงการและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา…
ภาคผนวก :Supplement
บรรณานุกรม :Reference

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: