ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หลักสูตรและวิธีสอนทั่วไป

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU203
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรและวิธีสอนทั่วไป 3 หน่วย
(Curriculum and Methods of Teaching)
ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของ หลักสูตร พื้นฐานที่ใช้กำหนดหลักสูตร ชนิดของหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรในระดับต่าง ๆ การพัฒนาหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน หลักและวิธีสอนทั่วไป เทคนิคการสอน ทักษะการสอน กระบวนการสอน หลักการวางแผนการสอน การจัดสิ่งแวดล้อม การสร้างบรรยากาศ ในการเรียนการสอน ปัญหา อุปสรรค แนวโน้มและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน

บทที่1 : ความหมาย องค์ประกอบและกระบวนการพัฒนา…
บทที่2 : ประเภทของหลักสูตร
บทที่3 : พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษาที่เกี่ยวกับหลักสูตร
บทที่4 : พื้นฐานทางสังคมที่เกี่ยวพันกับหลักสูตร
บทที่5 : พื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวพันกับหลักสูตร
บทที่6 : พื้นฐานเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวพันกับหลักสูตร
บทที่7 : หลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา
บทที่8 : หลักสูตรกับการจัดการเรียนการสอน
บทที่9 : วิธีสอนทั่วไป
บทที่10 : เทคนิคการสอน
บทที่11 : ทักษะการสอน
บทที่12 : หลักและการวางแผนการสอน
บทที่13 : การจัดสภาพแวดล้อมและการสร้างบรรยากาศ
บทที่14 : ปัญหา อุปสรรค แนวโน้มเกี่ยวกับหลักสูตร…
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
ภาคผนวก1:Supplement
ภาคผนวก2:Supplement
ภาคผนวก3:Supplement
แบบฝึกหัด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: