ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หลักสูตรและสาระการเรียนรู้เคมี

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU473
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรและสาระการเรียนรู้เคมี หน่วย
(Curriculum and Chemistry Strand)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : หลักสูตรวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 : การเรียนการสอนเคมี
บทที่ 3 : เคมีอินทรีย์
บทที่ 4 : เคมีอินทรีย์(ต่อ)
บทที่ 5 : อนินทรีย์เคมี
บทที่ 6 : อนินทรีย์เคมี(ต่อ)
บทที่ 7 : เคมีคำนวณ
บทที่ 8 : เคมีคำนวณ(ต่อ)
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: