ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การคลังท้องถิ่น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC441(47)
อ่านกันเถอะ...
การคลังท้องถิ่น 3 หน่วย
(LOCAL FINANCE)

บทที่1 : บทนำ
บทที่2 : ประสิทธิภาพของตลาดและความล้มเหลวของตลาด
บทที่3 : ทางเลิอกสาธารณะ (กรณีไม่มีการอพยพ)
บทที่4 : ทางเลิอกสาธารณะ (กรณีมีการอพยพ)
บทที่5 : ปัญหาเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาลท้องถิ่น
บทที่6 : รายได้และรายจ่ายของรัฐบาลท้องถิ่น
บทที่7 : ภาษี
บทที่8 : เงินอุดหนุน
บทที่9 : หนี้สิน
บทที่10 : ค่าบำรุง
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

มีนาคม 16, 2010 ที่ 12:54 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: