ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC442
อ่านกันเถอะ...
การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม 3 หน่วย
(Public Finance of Distribution)
วิเคราะห์เงินได้ที่เป็นตัวเงิน (earned income) และเงินได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน (unearned income) เพื่อนำไปสูทฤษฎีการกระจายความเป็นธรรม การใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อก่อให้เกิดการกระจายความเป็นธรรม การศึกษาเน้นตัวแบบและทฤษฎีการกระจายความเป็นธรรม

ปก
คำนำ : Intro
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : การกระจายรายได้ความไม่เท่าเทียมกันและความยากจน
บทที่ 2 : การกระจายรายได้ความไม่เท่าเทียมกันและความยากจน(ต่อ)
บทที่3 : ทฤษฏีกระจายความเป็นธรรม
บทที่ 3 : ทฤษฏีกระจายความเป็นธรรม(ต่อ)
บทที่ 4 : หลักความเป็นธรรมของภาษีอากร
บทที่ 4 : หลักความเป็นธรรมของภาษีอากร(ต่อ)
บทที่ 5 : การวิเคราะห์ภาระภาษี
บทที่ 6: การวิเคราะห์การกระจายผลประโยชน์การใช้จ่ายสาธารณะ
บรรณานุกรม: reference

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: