ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การนิเทศการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA615
อ่านกันเถอะ...
การนิเทศการศึกษา หน่วย
(EDUCATIONAL SUPERVISION )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การศึกษาไทย
บทที่ 2 : วิกฤตการณ์การศึกษา
บทที่ 3 : ทำไม…ปฏิรูปการศึกษา
บทที่ 4 : ครู : เครื่องมือสำคัญในการพัมนาการเรียนการสอน
บทที่ 5 : แนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้…
บทที่ 6 : ความรู้พื้นฐานการนิเทศการศึกษา
บทที่ 7 : หลักการนิเทศการศึกษา
บทที่ 8 : กระบวนการวางแผนการนิเทศการศึกษา
บทที่ 9 : การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน
บทที่ 9 : การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน(ต่อ)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: