ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA423(H)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน หน่วย
(School and Personnel Administration)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การบริหารงานบุคคล
บทที่ 2: การวางแผนกำลังคน
บทที่ 3 : การกำหนดตำแหน่ง
บทที่ 4: การจำแนกตำแหน่ง
บทที่ 5การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
บทที่ 6 :การบรรจุและแต่งตั้ง
บทที่ 7: การกำหนดเงินเดือน
บทที่ 8: การพัฒนาบุคลากร
บทที่ 9: การบำรุงรักษาขวัญ
บทที่10: วินัยและการให้พ้นจากงาน
บทที่11:การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บรรณานุกรม:Reference

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: