ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การบริหารงานพัสดุในโรงเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA445
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานพัสดุในโรงเรียน 3 หน่วย
(School Supplies Administration)
ศึกษา เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการบริหารงานพัสดุ การจัดหาพัสดุ การจัดงานพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ การบำรุงรักษาพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ความสำคัญของการบริหารงานพัสดุ
บทที่ 3 : การจัดหาพัสดุ
บทที่ 4 : การจัดหาพัสดุ…(ต่อ)
บทที่ 5 : การจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบ…
บทที่ 6 : การจัดงานว่าด้วยพัสดุ
บทที่ 7 : การเก็บรักษาและการบำรุงรักษา
บทที่ 8 : การจัดงานพัสดุว่าด้วยการควบคุม…
บทที่ 9 : ปัญหาในการบริหารงานพัสดุ
ภาคผนวก ก :Supplement A
ภาคผนวก ข :Supplement B

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: