ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวางแผนการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA414(S)(48)
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนการศึกษา 3 หน่วย
(EDUCATIONAL PLANNI NG )

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 การบริหารงานและการวางแผน
บทที่ 2 การจัดทำแผน
บทที่ 3 กระบวนการวางแผน
บทที่ 4 ประเภท ระดับ และองค์ประกอบของแผน
บทที่ 5 การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
บทที่ 6 การบริหารโดยวัตถุประสงค์
บทที่ 7 ความสำคัญและความเป็นมาของการวางแผน
บทที่ 8 เทคนิคและวิธีการวางแผนการศึกษา
บทที่ 9 ความสัมพันธ์กับการวางแผนการศึกษากับองค์ประกอบอื่นๆ
บทที่ 10 การจัดทำโครงการ
บทที่ 11 การนำโครงการไปปฏิบัติ
บรรณานุกรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: