ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ทฤษฎีการเจรจาร่วมต่อรอง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC405
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการเจรจาร่วมต่อรอง หน่วย
(Theory of Collective Bargaining)

ปก : Cover
คำนำ : Intro
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : กระบวนการเจรจาต่อรองร่วม
บทที่3 : เนื้อหาและขอบเขตของการเจรจาต่อรองร่วม
บทที่4 : การกำหนดอัตราค่าจ้าง กรณีอุปสงค์ต่อแรงงานคงที่
บทที่ 5 : การกำหนดอัตราค่าจ้าง กรณีอุปสงค์ต่อแรงงานเปลี่ยนแปลง
บทที่ 6 : ผลทางเศรษฐกิจของการเจรจาต่อรองร่วม
บทที่ 7 : รัฐบาลกับการเจรจาต่อรองร่วม
บทที่ 8 : กระบวนการเจรจาต่อรองร่วมในประเทศไทย
บทที่ 9 : รัฐบาลกับการเจรจาต่อรองร่วมในประเทศไทย
บรรณานุกรม : reference
ภาคผนวก : supplemen

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: