ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรม 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC427
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรม 2 3 หน่วย
(Industrial Cost Theory 2)
ศึกษาต้นทุนการผลิตของ อุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นหลักเบื้องต้นในการคำนวณการวิเคราะห์ การพยากรณ์ การทำงบประมาณ การตัดสินใจลงทุนและขยายการผลิตด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ต้นทุนกับกิจการอุตสาหกรรม
บทที่ 2 : การวิเคราะห์งบการเงิน
บทที่ 2 : การวิเคราะห์งบการเงิน(ต่อ)
บทที่3 : เป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
บทที่4 : ไทยกับการเป็น นิกส์ : การพยากรณ์ทางการเงิน
บทที่ 5 : การวางแผนและการควบคุมการเงิน
บทที่ 6 : การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
บทที่ 7 : การบริหารทรัพย์สินหมุนเวียน
บทที่8 : แหล่งและรูปแบบที่สำคัญของเงินทุนระยะสั้น
บทที่ 9 : เทคนิคเกี่ยวกับงบจ่ายลงทุน
บทที่ 10 : การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง
บทที่ 10 : การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง(ต่อ)
หนังสืออ้างอิง : Reference

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: