ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC497
อ่านกันเถอะ...
ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Economic System)
เปรียบเทียบให้เห็นถึงลักษณะของ ระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ของโลก ทั้งในด้านรูปแบบทางทฤษฎี (Thoeretical Model) เช่น ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม สังคมนิยม ฯลฯ และเปรียบเทียบทั้งในด้านปฏิบัติ กล่าวคือ เปียบเทียบลักษณะของกลุ่มประเทศกสิกรรม (Agricultural Economic Group) กับกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม (Industrial Economic Group) ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเปรียบเทียบได้อย่างเสรี

ปก : Cover
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
บทที่ 2 : รูปแบบระบบเศรษฐกิจ
บทที่ 3 : การวางแผนส่วนกลาง(Central Planning)
บทที่ 4 : สังคมนิยม
บทที่ 5 : ระบบทุนนิยม
บทที่ 6 : ยูโกสลาเวีย
บทที่ 7 : ระบบสังคมประชาธิปไตยอังกฤษ
บทที่ 8 : รูปแบบเศรษฐกิจฟาสซิส (Fascist Economy) : อิตาลี
บทที่ 9 : ระบบเศรษฐกิจไทย
บทที่ 10 : ระบบสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในประเทศด้อยพัฒนา
บทที่ 11 : การดำเนินรูปแบบเศรษฐกิจสังคมนิยมผสมผสาน…
บรรณานุกรม : Reference

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: