ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วัฏจักรธุรกิจและการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC413
อ่านกันเถอะ...
วัฏจักรธุรกิจและการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Business Cycles and Economic Forecastings)
ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญ แลละการวิเคราะห์วัฏจักรธุรกิจ การบรรเทาความรุนแรงของวัฏจักรธุรกิจ ลักษณะกระบวนการพยากรณ์ภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและวางแผน

ปก : Cover
คำนำ : Intro
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ดัชนีวัดทางเศรษฐกิจ
บทที่3 : ทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจ
บทที่3 : ทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจ(ต่อ)
บทที่ 4 : การลงทุน การเงิน อัตราดอกเบี้ยกับวัฏจักรธุรกิจ
บทที่ 4 : การลงทุน การเงิน อัตราดอกเบี้ยกับวัฏจักรธุรกิจ(ต่อ)
บทที่ 5 : บทบาทของการคาดดารณ์ต่อวัฏจักรธุรกิจ
บทที่ 6 : บทบาทของการคาดการณ์ในกรณีเศรษฐกิจเปิด
บทที่ 7 : วัฏจักรธุรกิจของเคาส์เซี่ยนยุคใหม่
บทที่ 8 : วัฏจักรธุรกิจของคลาสสิกยุคใหม่
บทที่ 9 : การพยากรณ์
บทที่ 10 : การวิเคราะห์ความถดถอย
บทที่ 10 : การวิเคราะห์ความถดถอย(ต่อ)
บทที่ 11 : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
บทที่ 12 : เลขดัชนี
บทที่ 13 : ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
บรรณานุกรม : reference

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: