ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สหภาพแรงงาน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC403
อ่านกันเถอะ...
สหภาพแรงงาน 3 หน่วย
(Labor Unions)
ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้างและบทบาทของสหภาพแรงงาน เนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย ประเภทของสหภาพของแรงงานกับผลกระทบต่อระบบแรงงานสัมพันธ์ของแต่ละประเทศ การจัดสหภาพแรงงานในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ การจัดองค์ประกอบภายในของสหภาพแรงงาน การจัดตั้งและบริหารสมาพันธ์แรงงาน เปรียบเทียบประเด็นสำคัญต่าง ๆ ระหว่างสหภาพแรงงานของไทยกับของประเทศพัฒนาแล้ว

คำนำ : Introduction
คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
สารบัญ : Content
ประเมินผลก่อนเรียน
บทที่1 : แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรฝ่ายลูกจ้าง
บทที่1 : แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรฝ่ายลูกจ้าง(ต่อ)
บทที่2 : สหภาพแรงงานไทยและผลกระทบต่อแรงงานสัมพันธ์
บทที่3 : การจัดองค์ประกอบภายในของสหภาพแรงงานไทย
บทที่ 4 : สหภาพแรงงานไทยกัยสหภาพแรงงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว
บทที่ 5 : ทฤษฎีสหภาพแรงงาน
บทที่ 6 : สาเหตุของความตกต่ำของสหภาพแรงงานทั่วโลก
ประเมินผลหลังเรียน
เฉลยประเมินผลก่อนเรียน
หนังสืออ้างอิง : Reference

Advertisements

Written by SoClaimon

มีนาคม 16, 2010 ที่ 1:12 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: