ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC394
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต 3 หน่วย
(Russian Economic History)
PR : EC 213 ศึกษาพื้นฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเกษตรและอุตสาหกรรมในช่วงก่อนการ ปฏิวัติเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและคอมมิวนิสต์ การก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม การจัดสรรทรัพยากร การบริหารและปัญหาแรงงานพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทางด้านการพัฒนา เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับประเทศด้อยพัฒนา

คำนำ : Introduction
บทนำ
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : สภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
บทที่ 2 :เศรษฐกิจรัสเซียสมัยคิวานถึงกลางศตวรรษที่17
บทที่ 3 : เศรษฐกิจรัสเซียสมัยกลางศตวรรษที่ 17-การเลิกทาสปี 1861
บทที่ 3 : เศรษฐกิจรัสเซียสมัยกลางศตวรรษที่ 17-การเลิกทาสปี 1861(ต่อ)
บทที่ 4 : เศรษฐกิจรัสเซียในช่วงปี 1861-1894
บทที่ 5 : เศรษฐกิจสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2
บทที่ 6 : อิทธิพลของแนวความคิดสังคมนิยมต่อการปฏิวัติปี 1917
บทที่ 7 : ระบบเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีแรกของสหภาพโซเวียต
บทที่ 7 : ระบบเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีแรกของสหภาพโซเวียต(ต่อ)
บทที่ 8 : การก่อตั้งระบบเศรษฐกิจวางแผนส่วนกลางของสหภาพโซเวียต
บทที่ 9 :ระบบเศรษฐกิจช่วงก้าวกระโดดไปข้างหน้า
บทที่ 9 : ระบบเศรษฐกิจช่วงก้าวกระโดดไปข้างหน้า(ต่อ)
บทที่ 10 : เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตก่อนและระว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
บทที่ 11 : เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
บทที่ 11 :เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2(ต่อ)
บทที่ 12 :เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตในสมัยครุสเซฟ1956-1964
บทที่ 12 : เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตในสมัยครุสเซฟ1956-1964(ต่อ)
บทที่ 13 : การปฏิรูปและการดำเนินการทางเศรษฐกิจสมัยเบรสเนและโคซีกิน
บทที่ 13 : การปฏิรูปและการดำเนินการทางเศรษฐกิจสมัยเบรสเนและโคซีกิน(ต่อ)
glossary
เชิงอรรถ
บรรณานุกรม : reference

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: