ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC396
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 หน่วย
(Economic History of the People’s Republic of Chaina)
PR : EC 213 ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเกษตร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิวัติปี 1949 แนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม การค้าเป็นต้น ตลอดจนนโยบายการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยและแนวโมของการพัฒนาในอนาคต

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : สาธารณรัฐประชาชนจีน
บทที่ 2 : พื้นฐานทางประวัติศาสตร์
บทที่ 3 : การฟื้นฟูและบูรณะเศรษฐกิจของประเทศ (1949-1952)
บทที่ 4 : การแปลงรูปสังคมนิยม :อุตสาหกรรมและการค้า
บทที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการเกษตร
บทที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการเกษตร(ต่อ)
บทที่ 6 :การควบคุมการบริโภค
บทที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการเกษตร(ต่อ)
บทที่ 7 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา:ฉบับแรก
บทที่ 8 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา:ฉบับที่2-4
บทที่ 9: การเกษตรและอุตสาหกรรม
บทที่ 9 : การเกษตรและอุตสาหกรรม(ต่อ)
บทที่10 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคหลังประธานเหมา
บทที่ 10 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคหลังประธานเหมา(ต่อ)
บทที่ 11 : การคลังสาธารณะ
บทที่ 12 : การเงินและการธนาคาร
บทที่ 13 : การค้าภายในประเทศ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: