ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC396(47034)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 หน่วย
(Econmic History of the peaple’s Republic of China)

บทที่1: สาธารณรัฐประชาชนจีน
บทที่2 : พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ (การสถาปนาระบอบสาธารณรัฐประชาชนจีน)
บทที่3 : การฟื้นฟูและบูรณะเศรษฐกิจของประเทศ(1949-1952)
บทที่4 : การแปลงรูปเป็นสังคมนิยม :อุตสาหกรรมทางการค้า
บทที่5 : การแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ: ภาคการเกษตร
บทที่6 : การควบคุมการบริโภค
บทที่7 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา : ช่วงแผนพัฒนาห้าปีฉบับแรก
บทที่8 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา : ช่วงแผนพัฒนาฉบับ ที่ 2-4
บทที่9 : การเกษตรและการอุตสาหกรรม
บทที่10 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคหลังประธานเหมา
บทที่11 : การคลังสาธารณะ
บทที่12 : การเงินและการธนาคาร
บทที่13 : การค้าภายในประเทศ
บทที่14 : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
บทที่15 : สภาพการดำรงชีพและแรงงาน
บทที่16 : ประชากรและการจ้างงาน
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บรรณานุกรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: