ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวางแผนครอบครัวและการมีบุตรยาก

leave a comment »

ศรสต๔๒๓ การวางแผนครอบครัวและการมีบุตรยาก ๒ (๐-๓@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้มาขอรับบริการ เน้นหลักการและวิธีการคุมกำเนิด การให้บริการคุม กำเนิดรูปแบบต่างๆ การตรวจหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับคู่สมรสที่มีบุตรยาก สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIOG423 Family Planning and Infertility 2 (0-3@-20)

The study and practice with patients emphasizing on principle and method of family planning, various types of contraception, examination and guideline in problem solving for couples with infertility

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 ที่ 11:21 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: