ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปรสิตวิทยาประยุกต์

leave a comment »

ศรปร๔๒๑ ปรสิตวิทยาประยุกต์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

ปรสิตและโรคที่เกิดจากปรสิตบางชนิดที่มีความสำคัญในประเทศไทย เน้นการตรวจวินิจฉัยทางห้อง ปฏิบัติการด้วยวิธีพิเศษบางวิธี และการประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทางคลินิก สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIPR421 Applied Parasitology 2 (0-3@-20)

The study of important parasites and parasite-bourne diseases in Thailand emphasizing on the laboratory diagnosis with special technique and application of knowledge for clinical problem solving

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 ที่ 11:51 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: