ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก

leave a comment »

ศรสว๓๐๒ การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก ๒ (๐-๔-๒)

หลักการและแนวทางการประยุกต์ความรู้ด้านปรีคลินิก เพื่ออธิบายลักษณะทางคลินิกของโรคที่สำคัญหรือพบบ่อย เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรพย ๓๑๑ และ ศรพค ๓๐๑

SIID302 Applied Preclinical Knowledge 2 (0-4-2)

Principle and guideline in application of preclinical science to elucidate the clinical manifestation of common diseases

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 ที่ 7:18 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: