ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เรื่องคัดสรรทางการศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์

leave a comment »

ศรสว๒๒๑    เรื่องคัดสรรทางการศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์    ๒ (๑-๒-๓)

เลือกศึกษาหัวข้อเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์ ด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา เน้นความสามารถในการตั้งปัญหา / หัวข้อเรื่อง การวางแผนสืบค้นข้อมูล การค้นคว้าและการประเมินคุณค่าข้อมูล การสรุปสาระสำคัญ และการนำเสนอ     เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๒๐๑

SIID221    Selected Topics in Medical Education and Medical Profession    2 (1-2-3)

The study of a selected topic in medicine or medical profession under a faculty appointed advicer emphasizing on identifying a problem or topic of interest, planning the investigation, research, data evaluation, summary and presentation

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 ที่ 5:40 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: