ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเงินโรงเรียน

leave a comment »

รายวิชา ED505การเงินโรงเรียน (School Finance).

รายวิชา ED505 การเงินโรงเรียน (School Finance)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe ReaderDownload Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ…ความสำคัญของวิชาการเงินโรงเรียน
บทที่ 2 :การบริหารการเงินของโรงเรียน
บทที่ 3 : เงินงบประมาณแผ่นดิน
บทที่ 3 : เงินงบประมาณแผ่นดิน(ต่อ)
บทที่ 3 : เงินงบประมาณแผ่นดิน(ต่อ)
บทที่ 4 : เงินนอกงบประมาณ
บทที่ 4 : เงินนอกงบประมาณ(ต่อ)
บทที่ 4 :เงินนอกงบประมาณ(ต่อ)
บทที่ 6 :ธรรมชาติของการเรียนรู้
บทที่ 5 :การจัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณโรงเรียน
บทที่ 6 :ระบบบัญชีของรัฐบาลและการทำบัญชีของโรงเรียน
บทที่ 7 : การจ้างและการพัสดุ
บทที่ 7 : การจ้างและการพัสดุ(ต่อ)
บทที่ 8 :บำเหน็จ บำนาญ
บทที่ 9 : ภาษีเงินได้หัก ณที่จ่าย
บทที่ 9 : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย(ต่อ)
บรรณานุกรม : Reference

 

Advertisements

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 ที่ 2:17 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: