ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน

leave a comment »

รายวิชา ED506การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน (School and Personnel Administration).

รายวิชา ED506 การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน (School and Personnel Administration)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe ReaderDownload Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บททั่วไป
บทที่ 1 : การบริหารงานบุคคล
บทที่ 1 : การบริหารงานบุคคล(ต่อ)
บทที่ 1 : การบริหารงานบุคคล(ต่อ)
บทที่ 2 : การวางแผนกำลังคน
บทที่ 3 : การกำหนดตำแหน่ง
บทที่ 3 : การกำหนดตำแหน่ง(ต่ิอ)
บทที่ 4 : การจำแนกตำแหน่ง
บทที่ 5 :การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
บทที่ 6 :การบรรจุและการแต่งตั้ง
บทที่ 6 : การบรรจุและการแต่งตั้ง(ต่อ)
บทที่ 7 :การกำหนดเงินเดือน
บทที่ 7 : การกำหนดเงินเดือน(ต่อ)
บทที่ 8 : การพัฒนาบุคลากร
บทที่ 8 :การพัฒนาบุคลากร(ต่อ)
บทที่ 9 : การบำรุงรักษาขวัญ
บทที่ 9 : การบำรุงรักษาขวัญ(ต่อ)
บทที่10 :วินัยและการให้พ้นจากงาน
บทที่11 :การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภาคผนวก
บรรณานุกรม
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: