ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หนังสืออ่านประกอบการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา

leave a comment »

รายวิชา ED319(S)หนังสืออ่านประกอบ การสอนวิชา ภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา (-).

รายวิชา ED319(S) หนังสืออ่านประกอบ การสอนวิชา ภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา (-)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทนำ
ขอบเขตและมโนคติของวิชาภูมิศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์..
ส่วนประกอบของโลกและการผันแปร…
ลักษณะภูมิประเทศของเปลือกโลก
บรรยากาศ
ลักษณะภูมิอากาศและพีชพรรณธรรมชาติ
ธรรมชาติของทะเลและมหาสมุทร
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับลักษณะภูมิประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ…
การกระจายของประชากรในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร
การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ…
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ต่อ)
การทำเหมืองแร่ การอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า
การทำเหมืองแร่ การอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า(ต่อ)
บรรณานุกรม
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: